DSİ Haberler


Iğdır Şehir Merkezinden Geçen Tahliye Kanallarının Temizliği Devam Ediyor

19.12.2019

Iğdır şehir merkezinden geçen ve toplam uzunluğu 58.283 metre olan T10, T13, T121, T121A, T121-0, T121-1, T121-1.1, T121-2, T121-3, T121-4, T122, T122-1, T122-2, T122-3, T141 ve T14 no.lu Iğdır Sulaması Tahliye Kanallarında temizlik çalışmaları DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz iş makineleri ile devam ediyor.

Söz konusu tahliye kanalları, aynı zamanda şehir merkezindeki yağmur suyu deşarj kanalları ile yeraltı suyu drenajı ve taşkın kanalı vazifesini de ifa eden hayati öneme haiz kanallarımızdır. Ancak şehir merkezinden geçen bu kanallar evsel atık ve rüsubat ile dolduğundan dolayı bu tahliye kanallarında birikmiş olan atık ve rüsubatın temizlenmesi amacıyla, Bölge Müdürlüğümüz ile Genel Müdürlüğümüzden temin edilen; 3 adet paletli ekskavatör, 1 adet dragline eksakavatör, 5 adet kamyon ve 1 adet greyder iş makinesi vasıtasıyla bu kanallarda biriken toplam 205.328 m3 rüsubatın temizlenerek 10.000 metre mesafedeki depo sahasına taşınması planlanmıştır.

 Bu güne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, 35.230 metre uzunluğundaki kanalın temizlik çalışmaları sırasında 110.727 m³ rusubat malzemesi 10 km uzaklıktaki döküm sahasına nakledilmiş olup, tahliye kanallarının %54 ‘ü temizlenmiştir. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.