DSİ Haberler


Adıyaman Gömükan Barajı Ve Sulamasının Tamamlanmasıyla Milli Ekonomiye Her Yıl 61 Milyon TL Katkı

13.12.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Adıyaman iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GAP” projesi kapsamında Adıyaman ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Çalışmaları devam eden Gömükan Barajının tamamlanması ile 72 bin 934 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Gömükan Barajının temelden yüksekliği 80,50 metre olup, 57,46 milyon m³ su depolanacaktır. Adıyaman Gömükan Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 61 milyon TL zirai gelir artışı sağlanması hedefleniyor.