DSİ Haberler


Türkiye’nin 13. Sıradaki Ramsar Statüsündeki Kuş Cenneti Olan Kuyucuk Gölü Sulak Alanını Besleyecek Su Sondaj Kuyusu Tamamlandı

09.12.2019

Kars İli Arpaçay İlçesi sınırları dâhilinde bulunan Kars ilinin önemli turistik bölgelerinden biri olan ve Afrika-Avrasya kuş göçü yolu üzerinde yer alan  Kuyucuk Gölü, Ramsar statüsünde Türkiye’nin 13. Doğu Anadolu’nun 1. sıradaki önemli kuş cennetidir. 245 hektar göl alanı ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip olan Kuyucuk Gölü, flora ve fauna çeşitliliğinden dolayı, ülkemizin önemli bir sulak alanıdır.

Kars Valiliği 'nin yazılı talebi doğrultusunda,  belirtilen özelliklere haiz olan Kuyucuk Gölü 'nün, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle önemli düzeyde kuruduğunu, civarda gölü besleyen herhangi bir su kaynağının olmaması nedeni ile doğal yaşam dengesinde bozulmalar başladığından, gölü beslemek amacıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından bir adet su sondaj kuyusunun açılması istenmiştir.   

Ülkemiz ve yöremiz açısından önemli bir doğal varlık olan Kuyucuk Gölünde, kuraklıktan dolayı flora ve faunada daha ağır sorunların yaşanmaması açısından gölü beslemek üzere, DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, Kuyucuk Gölü ve çevresinin yeraltı suyu durumunu araştırmak amacıyla yapılan hidrojeolojik etüt neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile DSİ Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşleri doğrultusunda görevlendirilen Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürlüğü sondaj ekibi tarafından, belirlenen mevkide 12.09.2019 tarihinde su sondajı çalışmalarına başlanmış ve 30.09.2019 tarihinde 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11,00 metre, dinamik su seviyesi 80,00 metre ve kuyu verimi 20 l/s olan su kuyusu tamamlanarak Kars Valiliğimize teslim edilmiştir. 

Kars Valiliğimiz tarafından gerekli pompa ve iletim hattı yapılarak, ihtiyaç duyulacak periyotta  suyun Kuyucuk Gölüne aktarılması temin edilmiş olacaktır. Yapılacak bu çalışmalar ile Kuyucuk Gölünde kuraklıktan dolayı yaşanan sıkıntılar çözülmüştür.