DSİ Haberler


Susurluk Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Yapıldı

06.12.2019

Bakanlığımızca hazırlanarak 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” gereğince Susurluk Havza Yönetim Heyeti 2019 yılı toplantısı Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal’ın Başkanlığında, 03.12.2019 tarihinde Bursa Valilik Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya; Kütahya Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, BUSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Alaattin Güngördü, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Albostan, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, DSİ Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü Ayla Efeoğlu Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Feza Karaer ve Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Dereköy,  Domaniç ve Emet Belediye Başkanlıklarının, Bursa Balıkesir ve Kütahya illerinin kamu kurum/kuruluşlarının, sulama birliklerinin, organize sanayi bölge müdürlüklerinin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanı Gökçen Gökdereli tarafından “Susurluk Nehir Havza Yönetim Planı”, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Dereköy tarafından “Emet İşletme Müdürlüğü Espey Kaynak Suları ve Borik Asit Atık Barajı Atık Suları Üzerine Yürütülen Çalışmalar” ile DSİ Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü ve Su Elçileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ayla Efeoğlu tarafından “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma AB Teknik Yardım Projesi ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlar sonrası katılımcıların soru, görüş ve önerileri paylaşıldı.