DSİ Haberler


Sulamada Su Tasarrufu Sağlanmasını Önemsiyoruz

06.12.2019
Kırıkkale ve Düzce illerinde 2019 yılı sulama sezonunda yaklaşık 250 bin dekar zirai arazi sulandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damla sulama sistemlerini tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda Kırıkkale ilimizde 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 15 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Kırıkkale ilimiz ve ilçelerimizde toplam 104.260 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 68 milyon TL katkı sağlandı.

Düzce ilimizde ise 22 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Düzce ilimiz ve ilçelerimizde toplam 144.470 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 87 milyon TL katkı sağlandı.