DSİ Haberler


Ülke Ekonomisine 250 Milyon TL Katkı

04.12.2019
Çankırı ve Çorum İllerinde 2019 yılı sulama sezonunda 373bin 850 dekar zirai arazi sulandı. Yapılan sulu tarım ile ülke ekonomisine 250 milyon TL katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damla sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Çankırı ilimizde 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Çankırı ilimiz ve ilçelerimizde toplam 222.650 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 145 milyon TL katkı sağlandı.

Çorum ilimizde ise 2019 yılı sulama sezonunda toplam 151.200 dekar tarım arazisi sulandı. Çorum il ve ilçelerimizde 2019 yılında yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 106 milyon TL katkı sağlandı.