DSİ Haberler


DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Acil Durum Yangın Tatbikatı Yapıldı

07.11.2019

DSİ 24.Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı Koordinatörlüğünde, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında Yangın söndürme, İlkyardım, arama, kurtarma ve tahliye ile 12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmenlik gereği Bölge Müdürlüğümüz Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü sahasında DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Acil Durum Planları Yangın Söndürme ekiplerinde görevli personellere yanma, yangın nedenleri, yangın önleme tedbirleri, yangın sınıfları, katı sıvı gaz yangınlarını söndürme teknikleri, yangın öncesi, yangın anında ve sonrasında müdahale tarzları ile yangın söndürme cihazların kullanımı ve yangın tatbiki eğitimi verildi.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personelimizi yangından korumak ve savunma tedbirleri ile yangın halinde yapılması gereken söndürme, kurtarma ve tahliye usullerini öğretmek amacıyla bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Makine, İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünün Büyük Atölye Binası içerisinde meydana gelebilecek bir acil durumda, arama kurtarma ve tahliye işleri ile ilkyardım müdahalesi ve dış kaynaklar ile organizasyonun nasıl yapılacağını kapsamaktadır. Tatbikata gözlemci olarak iş güvenliği uzmanı Yavuz Şengül ve Personel Şube Müdürü Ömer Faruk Karaman gözlemcilik etti.

Bu tatbikat ile varılmak istenen hedefler;

1-   Acil durum anında çalışanların bilinçli davranmasını sağlamaktır.

2-   Çalışanların acil durum ve yangın hakkında bilgilerini arttırmaktır.

3-   Acil durum eylem planının işlerliğini kontrol etmektir.

Tatbikatın tüm aşamaları başarılı ve verimli bir şekilde, amaçlanan hedef doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.