DSİ Haberler


Ardahan İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

07.11.2019

Ardahan İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Ardahan Vali Yardımcımız Salih Kalkan’ın başkanlığında Ardahan Valiliği Toplantı Salonunda, DSİ 24. Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Kotan ve İlgili şube müdürleri, Ardahan Belediyesi ile kamu kurum kuruluşların yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda DSİ 243. Şube Müdürümüz Abdurrahman Haksal tarafından yapılan sunumun ardından yapılan istişare ve değerlendirmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-     Köylerde dere sularını kötü etkilenmesi ve hayvan içme sularının kirlenmesine sebebiyet verilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli kanalizasyon, fosseptik ve grup arıtmaların yapılması cihetine gidilecektir.

2-     Çıldır Gölünü besleyen kanalların kirletilmemesi için gerekli uyarıların yapılması ve tedbirlerin alınması temin edilecektir.

3-     Yapılan taşkın koruma kanallarına evsel ve hayvansal atıkların atılmasının önlenmesi, çevreye zarar verilmemesi için köy muhtarlarının ve ilgili kurumların üzerine düşen sorumlulukları yapmasıyla mümkün olabilecektir. 

4-     Dere yatağını işgal eden, daraltan vatandaşlara yönelik gerekli ceza işlem ve caydırıcı önlemler alınacak ve yapılan müdahaleler valiliğin koordinasyonunda yapılacak çalışmalarla işgallere son verilmesi sağlanacaktır.

5-     Ardahan İl Merkezinden geçen Kura ve Alabalık Deresinin temizliğinin yapılması ve kirletilmemesi için yerel yönetim tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 

6-     Bülbülan yaylasında suyun yanına kurulan mezbahanenin kapatılması sağlanacak veya neden olduğu çevre kirliliğine son verilecek tedbirler alınacaktır.

7-     Dere yataklarına veya dere üzerine yapılan tesislere gübre boşaltma, dere yatağını daraltma vb. zararların verilmesi durumunda DSİ tarafından Valiliğe yazı yazılacak ve valilik tarafından ilgili Kaymakamlık ve muhtarlıklar vasıtasıyla gerekli uyarılar yapılacak ve gerekirse yaptırım uygulanacaktır.

8-     Ardahan Valiliğimiz koordinesinde Muhtarlara 442 Sayılı Köy Kanunu ile yetki ve sorumluluklarını içeren bir eğitim verilecektir.

9-     İçme suları ile ilgili klorlama cihazı ile gerekli klorlama yeterince yapılacak ve her hâlükârda sel ve taşkınlardan sonra klorlama yapılmasına dikkat edilecektir.

10-  Çıldır ve Aktaş Göllerinde doğal dengeyi bozacak çalışmalara müsaade edilmeyecek ve korunacaktır.