DSİ Haberler


Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İllerinde 466 bin Dekar Tarım Arazisi Sulandı

06.11.2019
Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bu kapsamda Serhat şehrimiz Edirne’de 01 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 22 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Edirne ilimiz ve ilçelerimizde toplam 302.140 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Edirne il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 302.140 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 669 milyon TL katkı sağlandı.

Kırklareli’nde 2019 yılında toplam 114.177 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 168 milyon TL katkı sağlandı.

Tekirdağ’da 03 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 04 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı2019 yılı sulama sezonunda Tekirdağ ilimiz ve ilçelerimizde toplam 50.430 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tekirdağ il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 50.430 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 114 milyon TL katkı sağlandı.