DSİ Haberler


Sulama, Ziraatte Çarpan Etkisi Gösteren Bir Yatırımdır

04.11.2019
Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerinde 2019 sulama sezonunda yaklaşık 300 bin dekar zirai arazi sulandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

2019 Yılı Sulama Sezonunda Erzurum’da Toplam 125.500 Dekar Tarım Arazisi Sulandı

Bu kapsamda Doğunun incisi Erzurum’da 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Erzurum ilimiz ve ilçelerimizde toplam 125.500 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 75.300.000 TL katkı sağlandı.

Erzincan’da Yapılan Sulu Tarım İle Birlikte Ülke Ekonomisine 98.800.000 TL Katkı

Erzincan’da 2019 yılı sulama sezonunda toplam 152.000 dekar tarım arazisi sulandı. Erzincan il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 152.000 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 98.800.000 TL katkı sağlandı.

Ağrı’da Sulama Sezonu 1 Ekim İtibari İle Tamamlandı

Ağrı’da 2019 yılı sulama sezonunda Ağrı ilimiz ve ilçelerimizde toplam 8 400 dekar tarım arazisi sulandı. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 4.620.000 TL katkı sağlandı..