DSİ Haberler


Denizli İli Gölet Sulaması Malzeme Alımı 2. Kısım Sözleşmesi İmzalandı

04.10.2019

DSİ 21.(Aydın) Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkilileri arasında “Denizli ili Gölet Sulaması Malzeme alımı” işinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli 969.406,10 TL olup, proje kapsamında Denizli ili Tavas ilçesinde bulunan Nostar Göletinin Sulama hattında kullanılması amacıyla Muhtelif Çapta HDPE Boru ve Ek Parça temin edilecektir. İşin süresi 100 takvim günüdür.