DSİ Haberler


Çıldır Gölü’ne 350.000 Adet Sarı Sazan Balığı Yavrusu Bırakıldı

04.10.2019

Ardahan Valiliğimizin talebi doğrultusunda, DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından DSİ Genel Müdürlüğümüz nezdinde yapılan girişim neticesinde, 2019 yılı Balıklandırma Programı kapsamında DSİ Samsun Bölge Müdürlüğümüze ait Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tarafından üretilen pullu sazan balığı yavruları Çıldır Gölü’ne bırakıldı.

350.000 adet pullu sazan balığı 02.10.2019 tarihinde Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar, Çıldır Belediye Başkanımız Yakup Azizoğlu, vatandaşlar ve DSİ personelinin katılımı ile göle bırakıldı.

Çıldır Gölü Su Seviyesi Son Yılların En Üst Seviyesine Çıkarıldı

DSİ 24. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında, Kars ve Ardahan il sınırları içinde yer alan bölgenin en önemli turizm değeri ve doğal gölü olan Çıldır Gölü etrafında bulunan sazlık alanların korunması suretiyle yörede Sarı Sazan olarak tarif edilen balık türünün korunması, yaşamaları ve üremelerine imkan sağlanması önem arz etmektedir.

Çıldır Gölünde yaşayan balık türünün üreme ve yaşam döngüsünün sürekliliğini sağlamakta önem arz eden sazlık alanların özellikle söz konusu balıkların üreme ve göle dönüş periyodunu oluşturan aylarda, göl su seviyesinin bu sazlık alana giriş ve çıkışlara izin verecek seviyenin altına düşürülmemesi önem arz etmektedir. Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık, sulama suyu ihtiyacındaki artış, enerji üretimi ve Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu hattı çalışmaları nedeniyle gölü besleyen Doğu Derivasyon Kanalının tahrip edilerek akışın engellenmesi neticesinde, Çıldır Gölü su kotunu belirtilen seviyede muhafaza etmek mümkün olamamıştır. 

DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından alınan tedbirler sayesinde 2019 yılı Mayıs-Ağustos döneminde göl su kotu gelen akımlara bağlı istenen 1961,50 kotuna kadar yükseltilmiştir. Böylece balıkların üreme alanına giriş ve çıkışları,  üreme döneminde sağlanmıştır. Alınan bu tedbirler sayesinde göldeki sarı sazan balığı miktarının artacağı öngörülmektedir.