DSİ Haberler


Su Sondaj Kuyuları Hayat Veriyor

01.10.2019

DSİ 24. (Kars) Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Kars, Iğdır ve Ardahan illerimizde 2018 yılında başlanan ve 2019 yılında tamamlanan 15 adet su sondaj kuyusu ile vatandaşlarımızın, askeri güvenlik birimlerimizin ve hayvanlarımızın İçmesuyu ihtiyacı ile sulama suyu karşılanmıştır.

29.06.2018 tarihinde yapmış olduğumuz ihale neticesinde 24.07.2018 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde 24. Bölge Kuyu Açılması ve Açtırılması Motopomp ve Baraka Montajı Yaptırılması ve Satın Alınması işi kapsamında toplam 1330 metre derinliğinde 8 adet, DSİ Genel Müdürlüğümüzün Olur’ları ve Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı’nın uygun görüşleri doğrultusunda Erzurum DSİ 8. Bölge ve Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüklerimize ait sondaj makine ve ekipmanlarının desteği ile toplam 1780 metre derinliğinde 7 adet olmak üzere toplam 15 adet su sondaj kuyusu açılarak hizmete alınmıştır.

Bu su sondaj kuyularının 8 adedi Kars ilinde, 4 adedi Iğdır ilinde ve 3 adedi Ardahan ilinde olmak üzere toplam 15 adet kuyudan saniyede 127,5 litre emniyetli su temini sağlanmıştır. Kuyucuk Gölünü kurak dönemlerde beslemek amacıyla açılan kuyumuzda tamamlanarak hizmete alınmıştır.