DSİ Haberler


Jeoteknik Hizmetler Ve Yeraltı Suları Semineri Başladı

23.09.2019

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı tarafından 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Semineri, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Fethiye AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı.

Beş gün boyunca devam edecek olan seminere DSİ Genel Müdür Yardımcımız Oğuz Kasap, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ 21.(Aydın) Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve tüm Bölge Müdürlüklerinin ilgili Şube Müdürlüğü çalışanları katılım sağladı.

Prof.Dr. Halil Kumsar çağrılı konuşmacı olarak katılarak ‘’Baraj projeleri için yerli ve yeni bir mühendislik bilgi sistemi’’ konulu sunum yaptı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap;

DSİ’nin okul olma misyonunun bu tip eğitimler sayesinde devam ettiğini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap “Faaliyetlerimizi gelişen bilim, teknoloji ve mühendislik hizmetlerine zamanında ayak uydurarak sürdürebilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz kurulduğu ilk günden bu yana eğitim faaliyetlerine büyük önem vermiş ve bu özelliğiyle bir okul, bir marka ve bir aile haline gelmiştir.” dedi.  

Bölgelerimizin de yoğun katılım gerçekleştirdiği bu seminerin kişisel gelişim ve kurum hafızasına çok olumlu katkılar sağladığını belirten Kasap “Hepinizin bildiği üzere; DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yüzey sularının değerlendirilmesi amacıyla planlanan, projelendirilen, inşa edilen ve işletmesi yapılan; baraj, gölet, tünel, santral binası, sulama kanalı, arıtma tesisi gibi pek çok su yapılarının temelini oluşturan birimler, jeoteknik çalışmalar kapsamına girmektedir.

Söz konusu su yapılarının jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılması, emniyetli ve ekonomik olarak hayata geçirilmesine karar verilmesi, varsa olumsuzlukların tespit edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının planlanması, yönlendirilmesi, su yapılarının inşaatında kullanılacak malzemelerin yerinin, miktarının ve kalitesinin etüt edilmesi son derece önemli çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda; mühendislik jeolojisi, kaya-zemin mekaniği, jeofizik rezistivite ve sismik refraksiyon, deprem risk analizi, malzeme etütleri ile temel sondaj ve enjeksiyon çalışmaları yer almaktadır.

Bu çalışmalar başta; Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı olmak üzere, Barajlar, Proje ve İnşaat, İçme Suları, İşletme ve Bakım, Atıksu ve Hidroelektirik Enerji Dairesi Başkanlıkları olmak üzere eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir. Çalışmalarımızın daha verimli ve sağlıklı yürütülmesi; ancak yeterli sayıda ve geniş bir mesleki donanıma sahip teknik personel ile mümkündür.

Bilimsel ilerlemeleri ve gelişen teknolojileri takip ederek yenilikleri projelerde hayata geçirmek çok önemlidir. Aramızda bilgi alışverişinde bulunmak, uygulamada çıkan problemleri tartışarak doğru sonuçlar ve kararlar oluşturmak maksadıyla düzenlenen seminerimiz bu yönleriyle çok önem teşkil etmektedir.” dedi.

Oğuz Kasap sözlerini “Bu Programın hazırlanmasında katkı sağlayan başta Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanımız Dr. Ayhan Koçbay olmak üzere emeği geçen tüm ekibine, yine bu seminere ev sahipliği yapan Aydın Bölge Müdürümüz Mehmet Akif Balta beye ve tüm ekibine şahsım ve Genel Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyor bu seminerin kuruluşumuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” diyerek sonlandırdı.

Yeraltı Suları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay;

Daire Başkanlığı olarak, hem yeraltısuyunun bulunması, korunması, kullanılması gibi konularda hem de çeşitli mühendislik yapılarının yapılmasındaki jeoteknik konularda çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay; “Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak mühendislik meslek disiplinlerinin araştırma, geliştirme, üretim, uygulama ve denetim fonksiyonları önemli değişimler yaşamaktadır.

Hepinizin bildiği üzere; DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yüzey sularının değerlendirilmesi amacıyla planlanan, projelendirilen, inşa edilen ve işletmesi yapılan; su yapılarının temelini oluşturan birimlerin; jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılarak, emniyetli ve ekonomik olarak yapılabilirliğine karar verilmesi, varsa olumsuzlukların tespit edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının planlanması, yönlendirilmesi, su yapılarının inşaatında kullanılacak malzemelerin yerinin, miktarının ve kalitesinin etüt edilmesi jeoteknik çalışmalar kapsamında yapılmaktadır.” dedi.

Daire Başkanlığı’nın görevlerinden de kısaca bahseden Koçbay; “Türkiye Havzalarında/Alt Havzalarında/Ovalarında, yeraltı suyunun nerelerde, hangi derinliklerde, ne miktarda ve ne kalitede olduğunu belirlemek amacıyla yapılacak her türlü hidrojeolojik etüdün yürütülmesini sağlamak, yeraltısuyu sulama projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla planlama ve projelendirme çalışmaları yaptırmak, protokol ve sözleşmelerini tanzim ettirmek, 167 sayılı yasada yer alan yeraltı suyu koruma, tahsis ve kontrol çalışmalarını yürütmek, gerekli görülen yeraltı suyu sahalarından suni besleme çalışmalarını yaptırmak, gerektiğinde kontrollük hizmetlerini yürütmek, içme, kullanma veya sulama suyu sağlanması için yapılan istekleri incelemek ve bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektir dedi.

Koçbay sözlerini sağlık ve başarı dilekleri ile sonlandırdı.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta;


Azgın sulara altın gerdanlık takan siz değerli DSİ ailesini “Jeoteknik Hizmetler ve YAS Semineri” vesilesiyle Fethiye Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde ağırlamaktan son derece memnun olduğumu ifade ederek; Bölgem ve şahsım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Böylesine önemli bir programın tesislerimizde düzenlemiş olmasından dolayı da Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcımız Sayın Oğuz Kasap beye, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.

Konuşmamın sonunda izleyecek olduğumuz Bölge Tanıtım Filmimizde bölgemize ait yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu sebeple tekrar etmemek adına bu yatırımlardan tek tek bahsetmeyeceğim. Ancak özet olarak şunu söyleyebilirim ki;

Bölge Müdürlüğümüz Aydın ilinde 6 Eylül 1976 tarihinde kurulmuş olup sınırları içerisinde Aydın, Denizli ve Muğla olmak üzere 3 il, 49 ilçe, 1.857 mahalle bulunmaktadır.

Bölgemizdeki illerin 2050 yılına kadarki içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı devam eden ve yatırım programında bulunan içmesuyu ve arıtma tesislerinin tamamlanmasıyla çözülmüş olacaktır.

Yatırım programındaki sulama inşaatlarının tamamlanması ile birlikte ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığımız %92’si sulama suyuna kavuşmuş olacaktır.

Programda bulunan işlerimizden yakın zaman önce sözleşmesi imzalanan temelden yüksekliği 124,50 m, gövde hacmi 1,16 hm3 olan ve SSB gövde tipindeki Sarıçay Barajının tamamlanmasıyla; Aydın işine bağlı Kuşadası ve Söke ilçeleri ile Davutlar ve Güzelçamlı Beldelerinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu sorunu çözüme kavuşturulacaktır.

Netice itibari ile kurumumuz yatırımlarının çokluğu ve çeşitli nedeni ile yapacağımız bu seminer neticesinde, çeşitli konularda geliştireceğimiz görüşler üst yönetime ışık tutacak ve bir takım kolaylıklar sağlayacaktır. Jeoteknik Hizmetler ve YAS konusunda katkılar sağlayacağına inandığım bu seminere tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.