DSİ Haberler


Harran Ovaları Ve Suruç Ovası Sulaması Son Hızla Devam Ediyor

16.09.2019

DSİ Güneydoğunun incisi, ülkemizin şanlı kenti Şanlıurfa ’ya yaptığı yatırımlarla ilimizin kurak talihini yeşillendirmeye topraklarımızı hasret kaldığı suyla buluşturmaya;  vatandaşlarımıza kaliteli, temiz içme suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeye devam ediyor.

Şanlıurfa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarıyla birlikte Devlet Su İşleri bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli rol oynamakta, şehrin sanayisini ve ekonomisini canlandırarak sosyo-ekonomik alanda oyun kurucu rolünü üstlenerek değer üretmeye devam etmektedir.

Sulamanın devam ettiği bu günlerde, Suruç Ovası Sulaması yaklaşık 560.000 dekar alan ve Şanlıurfa – Harran ovalarında ise tahmini 1.600.000 dekar alan su ile buluşmuş ve bu ovaların sulaması tüm hızıyla devam etmektedir.

Şanlıurfa – Harran ovalarının sulamasının ana kaynağı Atatürk Barajıdır. Atatürk Barajında Şanlıurfa ilimize kadar suyun iletimi Şanlıurfa tünelleri ile sağlanmaktadır. Şanlıurfa tünelleri paralel 2 tünelden oluşmaktadır. Her bir tünel 7,62 m çapında ve 26 km uzunluğundadır. Bir tünelin göl seviyesine bağlı olarak kapasitesi 164 m³/sn‘dir. Tünelden suyun iletimi Ana İsale Kanalı ile sağlanmaktadır. Ana isale Kanalının uzunluğu 3.826 m olup debisi 328 m³/sn’dir. Ana İsale Kanalından iletilen su Şanlıurfa – Harran ovalarına hayat veren 3 ana kanal ile buluşmaktadır. Bu ana kanallar: Mardin Ana Kanalı, Harran Ana Kanalı ve Şanlıurfa Ana Kanallarıdır.

Suruç Ovası sulamasının ana kaynağı da Atatürk Barajıdır. Sulama suyu Atatürk Barajından 60 m terfi ile ana iletim kanalına boşaltılmaktadır. Ana iletim kanalından 29+150 km yolculuktan sonra 17+185 km’lik Suruç Tüneli ve 1.240 m uzunluğundaki galeri yolculuğu başlar. Yolculuk 5.355.000 m³ kapasiteli Taşbasan depolamasında son bulur. Taşbasan depolamasından sonra Sağ Sahil Ana Kanal ve Sol Sahil Ana Kanal vasıtasıyla su ovaya can verir. Bu yolculuk ile 560.000 dekar alan su ile buluşmuştur.

Mevcut durumda sulama döneminin en yoğun olduğu bu günlerde sulama yoğun bir şekilde devam etmekte olup Suruç Ana Kanalında ortalama debi Q=56 m³’tür. Suruç Ovası sulaması kapalı sulama sistemi ile sulanmakta olup bölge modern sulama sistemleri damla ve yağmurlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Ovanın damla ve yağmurlama sistemi ile sulanması sulamada tasarruf sağlamıştır.

Şanlıurfa – Harran Ovaları Sulaması ve Suruç Ovası Sulamasında yer alan işletmeler 24 saat esaslı çalışarak suyun adil dağıtımı konusunda azami gayret sarf etmektedirler.

Bu ovaların suyla buluştuğu dönemden itibaren hem Ülke ekonomisi için hem de yerel halk için büyük katkı sağlanmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu başarısı sayesinde çiftçiler bir yılda 2 ürün alma şansı sağlamıştır. DSİ Genel Müdürlüğü - GAP 15. Bölge Müdürlüğü bölgede önemli bir görev üstlenmiş ve halkın sorunsuz bir şekilde tarımsal üretimine katkı sağlamıştır. Bölge Müdürlüğümüz sulama sezonunda herhangi bir aksiliğin oluşmaması için de bakım onarım çalışmalarına devam etmekte olup bölge refahı için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmektedir.