DSİ Haberler


Bafra’da DSİ Denetiminde Damla Sulama İle Çeltik Üretimine Başlandı

16.09.2019
Çeltik üretiminde ezber bozuldu.

1991 yılında inşaatına başlanan, Bafra Ovası Sağ Sahil Sulama şebekesinin (11.550 ha) tamamı bitirildi, Bafra Ovası Sol Sahil Sulama Şebekesi (10.000 ha) ise kısmi olarak tamamlandı.

Planlama raporunda, Çeltik %13 olarak öngörülmesine rağmen sulama şebekesinde, mahsul deseni içerisindeki çeltik ekim oranı, son yıllarda artış göstermiş ve bu oran 2016 yılında %73, 2017 yılında %69, 2018 yılında %73 olarak gerçekleşti.

Su tüketimi çok yüksek olan çeltik mahsulünün, şebeke içerisinde yüksek oranda ve plansız olarak ekilmesi; suyun membadan mansaba ulaştırılmasında ve şebeke içi dağıtımında büyük sorunlar oluşturmaktadır.

Sulamada yaşanan bu sorunun aşılabilmesi amacıyla, Damla sulama ve yağmurlama sulama ile çeltik üretimine ait çalışmaları Bafra Kızılırmak Sulama Birliği ve Altınkaya Sulama Birliği yetkilileri, Bafra Ovası’nda ilk kez 2019 yılında deneme amaçlı uygulamışlardır.

Sulamada %80 Tasarruf

DSİ denetiminde 2019 yılında deneme amaçlı olarak, yaklaşık 250 dekar alanda damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi yapıldı. Damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi, yalnızca taban arazilerde değil yamaç arazilerde de yapılabilmektedir. Ayrıca ekim için tarla hazırlığında lazer, kaş, keşan ve tohum ıslamaya son veren bir üretim şekli olup, %80 su tasarrufu sağlamaktadır.