DSİ Haberler


Bakan Pakdemirli'den Toprak Ve Suya Vurgu

04.09.2019
“Gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İstiklal mücadelemizin mihenk taşlarından biri kabul edilen Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı münasebetiyle Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Forumun "Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl Kurulacak?'' başlıklı 4. Oturumunun açılış konuşmasını yapan Pakdemirli, Dünya tarımını etkileyen en önemli faktörlerin; iklim değişikliği, Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 Milyara çıkacağı öngörüsüyle gıdaya olan erişimde yaşanacak zorluklar, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, su kaynakları üzerinde artan talebin oluşturduğu baskılar, iç/dış göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliğinin neden olduğu büyük sorunlar, tarım arazileri üzerinde, tarım dışı faaliyetler için taleplerden doğan sıkıntılar ve doğal afetler olduğunu söyledi.

'Gıdayı Kontrol Eden, Dünyayı Da Kontrol Edecektir'

Dünyada, toplam toprak alanının, 13 Milyar hektar olduğunu ve bu alanın sadece 5 Milyar hektarlık kısmının tarım alanı olduğuna dikkat çeken Pakdemirli; 'Bu alanın da 1,5 Milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı olarak kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, 
bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir' ifadelerini kullandı.

'Tarıma Elverişli Topraklar, Geleceğin Gözde Hedeflerini Oluşturuyor'

Bakan Pakdemirli, önümüzdeki süreçte, gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması, uygun politikaların üretilmesi ve bu kapsamda tarım sektörüne yatırım yapılıp, her türlü yenilik ve teknolojiye en üst düzeyde destek vermenin elzem olduğunu belirtti. 'Artık, özellikle tarıma elverişli topraklar, geleceğin gözde hedeflerini teşkil etmektedir. Tarımın en önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı düşünülemeyen iki unsurundan biri toprak ise, diğeri sudur. Bu iki hayati kaynağı, en uygun koşullarda ve en optimum şekilde kullanmak zorundayız. Su kaynaklarını ve havzalarımızı potansiyel olarak, kirlilikten ve yok olmaktan korumak, bir disipline tabi tutmak için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Su kanunu çalışmalarının da hızlandırılarak, yasal alt yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki sürecin önemli kazanımlarından birisi olacaktır' diye konuştu.

'2019 Yılında Verilen Tarımsal Destek Ödemesi 16,1 Milyar TL'

Tarımsal üretim, toprak, su kaynakları ve orman alanlarının korunması gibi her alanda kaliteyi artırmak adına çalışmaların devam ettiğin belirten Pakdemirli, izlenen politikanın başarısını rakamlarla açıkladı. '2002 yılında, 36,9 Milyar TL olan tarımsal GSYH, 2018 yılında, % 478,2 artarak, 213,4 Milyar TL'ye ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 Milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında % 371 artarak 17,7 Milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında; 2002 yılında, 1,8 Milyar TL tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda, 16,1 Milyar TL destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında, çiftçilerimize toplam, 136,2 Milyar TL'nin üzerinde nakit tarımsal destek ödenmiş olacak'.

 

Sulamaya Açılan Tarım Arazileri Yıllık 12 Milyar TL Zirai Gelir Artışı Sağlıyor

2003-2019 yılları arasında çok sayıda baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, içme suyu temini ve atıksu arıtma tesisi ile hidroelektrik enerji santralleri inşa edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, toplam 206,7 milyar TL yatırım yapıldığını ve 7.927 adet tesisin hizmete açıldığını da söyledi. 'Yıllık, 3,1 milyar m³ içme ve kullanma suyu temin edilerek, 31,3 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Toplam, 16,9 milyon dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 12 milyar TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 4.774 yerleşim yeri ve 3 milyon dekar arazi taşkınlardan korunmuştur' dedi.

"Daha Yeşil Bir Türkiye İçin; 11 Kasım'da Saat 11.11'de"

Tarım alanları ve su kaynakları kadar orman varlığının da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, ülkemiz yüzölçümünün, yaklaşık %29'unu oluşturan orman alanlarımızın, 22,6 milyon hektar olduğunu belirtti. "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" çalışmaların süreceğini de 'Son 17 yılda, orman varlığımız, 1,9 milyon hektar artırılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2003 - 2018 yılları arasında, 5,2 milyar hektar alanda çalışma yapılarak, 4,3 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bakanlık olarak, "Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız' sözleri ile ifade etti

'Verimliliği Artırmak İçin Teknoloji Tarımla Birleştirilmeli'

OECD verilerine göre bizim gibi orta gelirli ülkelerde büyüme oranlarının düşmeye başladığını söyleyen Pakdemirli, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarının verimlilik artışı olduğuna dikkat çekti. Verimliliğin en önemli adımının ise teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli; 'Tahminlere göre, gıda talebi, 2050 yılına kadar, %70 oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, Tarım 4.0 ile, tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir' diye konuştu.

Bu kapsamda Türk tarımı için devrim niteliğinde olan Elektrikli Traktöre getirdi sözü Bakan Pakdemirli; 'TAGEM-Özel sektör işbirliği ile geliştirilen prototip, 75 kW (105 BG) gücündeki tarla sınıfı olan elektrikli traktör, 4 teker tahrikli manevra ve dümenleme kabiliyetine sahiptir, saha denemeleri şimdiden yakıt maliyetini %90 oranında azaltacağını gösteriyor' dedi.

Bakanlık olarak, Tarım ve Orman konularında, geleceğimize yön verecek politikalar belirlenerek, gerekli tedbirlerin alındığını belirten Pakdemirli, bu kapsamda; tohumdan sofraya uzanan tüm zincirin tam olarak kayıt altına alındığını, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımını ve yönetiminin sağlandığını, sulama alanlarının genişletilmesine yönelik yatırımların sürdürüldüğünü, gıda güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar atıldığını, israfın önlenmesi ve piyasaların düzenlenmesine ilişkin tedbirler alındığını, yerli ırk ve tohum alanında biyolojik çeşitliliğin korunduğunu vurguladı.

Şura İle 25 Yıllık Yol Haritası Belirlenecek

Bakan Pakdemirli, ülkemizin Tarım Orman vizyonunu oluşturacak ve 15 yılın ardından yeniden düzenlenecek 3. Tarım Orman Şûrası'nın önemine de değindi. Dünya genelinde Tarım Orman sektörünün talep ve ihtiyaçlarının farklılaşması yanında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin yenilenmeyi zorunlu kıldığını belirten Pakdemirli, 'Şura ortak akıl, birlikte düşünü, birlikte hareket etme demektir. Tarım şûrasında, ülkemizin bu alandaki tüm birikimi seferber edilerek, bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ile 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz. Bu ülkenin tarım orman vizyonuna hep beraber değer katalım istiyoruz. Bu yüzden, şura boyunca, özellikle Tarım Orman konularında kimin fikri varsa bizlerle paylaşsın istedik. İsteyen herkes, www.tarimormansurasi.gov.tr adresinden fikirlerini bizlerle paylaşabilir' diye seslendi.