DSİ Haberler


Reyhanlı Barajı’na Su İletecek Olan Projede Çalışmalar Devam Ediyor

15.07.2019

DSİ medeniyetler şehri Hatay’a yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Çalışmaları devam eden Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı ile Reyhanlı Barajı ana su kaynaklarından Afrin Çayı üzerinde inşa edilecek olan Davutlar Regülatörü ile Afrin Çayı’nın suları Reyhanlı Barajı rezervuarına aktarılacak, depolanan su ile Amik Ovasında 600 000 dekar alanda modern sulama yapılacaktır. Regülatör aynı zamanda Reyhanlı Barajı’nın dolusavağı olarak görev yapacaktır.

Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı İnşaatı işinde fiziki gerçekleşme %60 seviyesinde devam etmekte olup projenin tamamlanması ile Afrin Çayı’ndan Reyhanlı Barajı rezervuarına yıllık 21 hm3 su temini sağlanacaktır.

Proje kapsamında geçici derivasyon kazısı tamamlanmıştır. İletim hattı sağ sahil Km:1+000-0+300 arası, sol sahil Km:1+000-0+550 arası şev beton kaplama imalatı ve Km:1+000-0+510 arası beton kaplama imalatı yapılmıştır.

Bugün itibariyle iletim hattındaki kaplama beton imalatı ve regülatörün temel forekazık imalatı devam etmektedir. İletim Kanalı taş tahkimat imalatı ve derivasyon kanalı kazısı tamamlanmıştır. Yine bu proje kapsamında terör unsurları ve kaçakçılık faaliyetleri gibi Ülkemiz sınırlarından yasadışı geçişlerin engellenmesi, Ülke güvenliğinin teminine katkı sağlanması maksadıyla inşa edilen Afrin Güvenlik Seddesi ve üzerindeki sanat yapıları tamamlanmıştır.

Projenin toplam maliyeti 2019 yılı birim fiyatları ile 109.078.350 TL’dir. 01.12.2016 tarihinde başlanılan inşaatın 2020 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.