DSİ Haberler


Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı Bölgeye Hayat Veriyor

05.07.2019

DSİ Afyonkarahisar iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Afyonkarahisar ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı ve Sulaması bölge halkına hizmet vermektedir. Çalışmaları tamamlanan Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı ve Sulaması işinin tamamlanması ile 14.880 dekar zirai arazi sulanıyor.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden yüksekliği 57,50 metre ve 28,2 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip.  Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı ve Sulaması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. 

Proje ile 1.330 kişiye istihdam ve 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon 368 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.