DSİ Haberler


Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2019/Haziran Toplantısı Gerçekleştirildi

03.07.2019

Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2019/Haziran Toplantısı Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin Başkanlığında DSİ 67. (Mersin) Şube Müdürlüğü Sekretaryası yükleminde, DSİ 6. (Adana) Bölge Müdür Yardımcısı Recep Karagözler,  ve Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyeleri, ve ilgili kurumlardan yetkililerin katılımlarıyla Mersin Valiliği Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin’in açılış konuşmasının ardından toplantı gündeminin okunması ile  gerçekleşen toplantıda;

DSİ 67. Şube Müdürü Savaş Arslan “Mersin İl Taşkın Koordinasyonu Doğu Akdeniz Havzası, Seyhan Havzası, Mersin İli Taşkın Derelerinin ve 2018/Ekim Mersin İSYKK Toplantısı Kararlarının Değerlendirilmesi” hakkında sunumu gerçekleştirmiş, ayrıca “Derelerin Mülkiyet Durumlarının Belirlenerek Raporlanması; İdari Tescil İşlemlerini ve Diğer Gerekli Çalışmaları Yapmak Üzere Kurulan Komisyon Çalışmaları”, değerlendirilmiştir.

“Mersin ili Tarsus İlçesi Kültür-Turizm ve Koruma-Gelişim Bölgesi Kıyıları Karasal Kirlilik Kaynaklarının İncelenmesi, Değerlendirilmesi, Yönetimi Komisyon Raporu’nun Güncellenmesi” - Komisyon Çalışmaları ve Sonuçları,  “Mersin İli Genelinde; Yeraltı ve Deniz Suyundaki Kimyasal ve Biyolojik Kirliliğin Tespit Edilmesi ve Tespit Edilen Kirlilik Kaynaklarına Yönelik Olarak Düzenli Kontrollerinin Yapılması; Ayrıca Tarım Faaliyetlerinde Yoğun Olarak Kullanılan Pestisit Miktarının Tespit Edilmesi, İzlenmesi ve Meteorolojik Veriler Kullanılarak Azaltılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması ile Pestisit Kutularının Firmalar Tarafından Geriye Toplatılması Yönünde Mevzuatın İncelenmesi” Komisyon Çalışmaları ve Dere Yataklarının Hidrolik ve Hidrolojik Modellenmesi” hakkındaki çalışmalar değerlendirilmiştir. 

Toplantıda alınan kararların Mersin İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin oy birliği ile karara bağlanmasının ardından toplantı sona ermiştir.