DSİ Haberler


Yüzde 93 Doluluğa Ulaşan Kars Barajında Yükleme Periyodu, Sulama Suyu İhtiyacı Nedeniyle Su Seviyesi Kademeli Olarak Düşürülüyor

28.06.2019

Kars Barajında su tutma işlemi 19.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 26 Mayıs 2019 tarihi itibariyle su seviyesi 1703,40 kotu ve 169 milyon metreküp depolama hacmine ulaşarak %93 doluluğa ulaştıktan sonra, mevsimsel taşkın periyodu ve deşarj durumu dikkate alınarak su dipsavktan kontrollü bir şekilde deşarj edilmek suretiyle Iğdır Ovası Sulamasına sulama suyu sağlayan Arpaçay Barajı takviye edilmeye başlanmıştır.

Ancak su tutma sonrası gelen akımların yüksek değerlerde seyretmesi nedeniyle beklenen süreden önce göldeki su seviyesi, dipsavak su alma kotuna gelinceye kadar teknik olarak kontrolsüz bir şekilde yükselmeye başlamıştır. Hayatın doğası gereği üretilen sistemin bir teste maruz tutulması ve belirli bir periyoda göre yükselmesi öngörülmektedir. Kars Barajı cebri boru ve vana işlemleri çalışmaları devam ettiğinden söz konusu baraj test işlem aşamaları sağlanamadan rezervuardaki su kontrolsüz olarak yükselmiştir.

Kars Barajı tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Kars Barajı su yükleme programı gereği, baraj yüklemesinin belirli periyotlara test edilerek sağlanması planlanmıştır.

Kars Barajında kontrolsüz olarak yükselen su, dipsavaktan yapılan kontrollü deşarjlar neticesinde hâlihazırda 1.699,20 m kotuna ve 125 milyon m3 depolama seviyesine indirilmiştir. Kars Barajına, mevcut şartlarda Kars çayından gelen su 8 m3 baraj dip savağından Kars Çayına rezervuarı boşaltmak için deşarj edilen su da 25 m3’dür. Kars Barajına giren ve çıkan su dikkate alındığında minimum su alma kotu olan 1.683,00 m kotuna kadar baraj su seviyesini indirmemiz yaklaşık 70 gün sürecektir. Boşaltma işlemine müteakip baraj test aşamaları gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulacak yan sahillerdeki enjeksiyon perdelerin uzatılması ve çevre koruma tedbirleri gibi ilave çalışmaların da maksimum su yüksekliğinden menfi etkilenmemesi için yapılması sağlanacaktır.

Kars Barajı Sulamaları Tamamlandığında Bölgeye Muazzam Katkı Sunacak

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde bulunan “ Kars Barajı ” ile  rezervuarda 182 milyon m³ su depolanacak, bu su ile de Kars ovasında 260.030 dekar, Digor ovasında 215.750 dekar, olmak üzere toplam 475.780 dekar zirai cazibeli borulu sistem ile sulanacaktır.475.780 da tarım arazisinin sulanması ile yılda ekonomiye net 121 milyon TL tarımsal fayda sağlanacaktır.

Kars Barajı, Çıldır Gölündeki Balık Üremeleri İçin Çok Önemli Bir Görevi De İfa Ediyor

Ayrıca Kars Barajı rezervuarındaki depoladığımız sulama suyu sayesinde Çıldır Gölündeki su seviyesini yükseltmek suretiyle Sarı Sazan Balığı üreme alanında gerçekleştirilen balık üremelerine imkan sağlanması temin edilmiştir. Yani Iğdır Sulamasına ait 710.000 dekar sulama alanı için ihtiyaç duyulan ilave sulama suyu Çıldır Gölünden değil, iyi niyet çerçevesinde Kars Barajından bırakılmak suretiyle Arpaçay Barajı takviye edilerek karşılanmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz, Ardahan Valiliği, Kars Valiliği, Arpaçay Kaymakamlığı, Çıldır Kaymakamlığı ve ilgili kurumların katılımı ile Ardahan Valiliğinde yapılan koordinasyon toplantısında Çıldır Gölündeki Balık üreme alanlarına kadar Çıldır Gölü su seviyesinin yükseltilmesi kararlaştırılmış bunun neticesinde, Kars Barajında depoladığımız su sayesinde Iğdır Ovası Sulaması için Çıldır Gölünden su bırakılmayarak çok önemli bir katkı sağlanmaktadır. Böylece uzun yıllardır Çıldır Gölünde sağlanamayan su kotu balık üreme döneminde temin edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen gereklilikler doğrultusunda Kars Barajı rezervuarında yükseltilen su seviyesi kontrollü bir şekilde düşürülmektedir. Söz konusu ihtiyaç ve çalışmaların akabinde baraj gölünden tahliyelere son verilerek göl su seviyesinin tekrar maksimum su seviyesine çıkarılması sağlanacaktır.