DSİ Haberler


Çorum ve Çankırı'nın Münbit Arazilerini Su İle Buluşturuyoruz

28.06.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çankırı ve Çorum illerine yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Çankırı ve Çorum illeri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projelerinden Çankırı ve Çorum illerimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir.

Tımarlı Sulaması 2. Kısım İnşaatında Çalışmalar Devam Ediyor

Tımarlı Sulaması 2. Kısım işi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Proje tamamlandığında Çankırı ilinde 13.350 dekar ve Çorum ilinde de 63.700 dekar olmak üzere toplam 77.050 dekar alanın cazibe ile sulanması sağlanacak. 

Tamamlanan 13.350 dekarlık zirai araziye sulama suyu verildi. Tımarlı Sulaması 2. Kısım projesinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.