DSİ Haberler


Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulaması Çalışmaları Devam Ediyor

26.06.2019

DSİ Erzurum iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması projelerden  Erzurum ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzurum Oltu Sivridere Barajı Sulaması Çalışmaları Devam Ediyor

Çalışmaları devam eden Sivridere Barajı sulaması çalışmalarının tamamlanması ile 6 860 dekar zirai arazi sulanacaktır.

İş kapsamında, 6833 metre ana hat ve üzerinde bulunan 3 adet basınç kırıcı odası olmak üzere bütün sanat yapıları tamamlanmıştır. Ayrıca yedek 1 (701 metre), yedek 2 (916 metre), yedek 3(167 metre), yedek 4 (1251 metre) , yedek 5 (276 metre) hatları sanat yapıları ile birlikte tamamlanmıştır. Bu hatlara ait sızdırmazlık testleri yapılmış olup,  işimiz sulamaya açılacak hale getirilmiştir. İşin fiziksel gerçekleşme % 99,93 seviyelerindedir.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden yüksekliği 46 metre ve 1,34 hm3 su biriktirme hacmine sahip olan Erzurum Oltu Sivridere Barajı sulaması işinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır.

Projenin hayata geçmesi ile 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 4.116.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.