DSİ Haberler


Yozgat Sorgun Taşlık Barajı 2019 Sulama Sezonuna Hazır

25.06.2019
Temelden yüksekliği 45 metre olan baraj 10,12 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip.

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak ve suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamaktır.

Bu çerçevede DSİ Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Yozgat Sorgun Taşlık Barajı ve Sulaması tamamlandı. Tamamlanarak sulama birliğine devri yapılan Taşlık Barajı ve Sulaması kapsamında barajda depolanan su ile 7 bin 110 dekar tarım arazinin tamamına 2019 yılı sulama sezonunda sulama suyu verilmeye başlandı.

Bölgede yapılamaya başlanan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile 173 TL dekar başına gelir artışı, 610 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye 6.373.346.36 TL/yıl katkı sağlanması hedefleniyor. Temelden yüksekliği 45 metre olan baraj 10,12 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip.