DSİ Haberler


Amasya Merkez Ağılönü Göleti Tamamlandı

24.06.2019
Proje ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Amasya iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Amasya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması projelerden Amasya ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Merkez Ağılönü Göleti 820 Dekar Tarım Arazisini Sulayacak

Amasya Merkez Ağılönü Göletinde çalışmalar tamamlandı. Göletimizde depolanacak su ile Ağılönü Köyüne ait 820 dekar tarım arazisi sulanacak.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Ağılönü Göletinin temelden yüksekli 13,80 metre ve 249.000 m3 su biriktirme hacmine sahiptir. Çalışmaların tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Projenin hayata geçmesi ile 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 470.410 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.