DSİ Haberler


Sivas’ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

14.06.2019

Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu yöntemlerden birisi ve en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılmasıdır.

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Sivas ilinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Sivas il sınırları içerisinde; 1.106.085,00 ha tarıma elverişli alandan, 794.774,00 ha alanı toplulaştırmaya uygun olarak değerlendirilmiş olup, bu alanlardan 237.959 ha alanda toplulaştırma projesi geliştirilmiştir.

Sivas il genelinde yapılan çalışmalar; Sivas Merkez, Hafik, Gemerek, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli, Zara İlçelerini kapsamaktadır. 237.959,00 ha alanda Arazi Toplulaştırma çalışmaları yapılacaktır. 4.355,00 ha alanda Arazi Toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 113.584,00 ha alanda Arazi Toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir 120.020 ha alanda Arazi Toplulaştırma çalışmaları etüd-proje aşamasındadır. .