DSİ Haberler


Elazığ, Malatya ve Bingöl’de Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

14.06.2019

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup Elazığ, Malatya ve Bingöl illerinde de toplulaştırma çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Elazığ’da 7 093 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

Elâzığ’da 49 044 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma kapsamında 7 093 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 49 044 hektar alanın 2019 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Malatya’da 37 090 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından Malatya’da 138 935 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 26 885 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Malatya’da bugün itibari ile 63 975 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 135 096 hektar alanın 2019 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Bingöl’de 9 753 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından Bingöl’de 11 992 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 9 753 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden çalışmalarla 9 753 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Bölgemizdeki 80 821 Hektar Alanda Tapu Tescil İşlemleri Tamamlanmıştır

DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüze devir işlemlerinin gerçekleştirildiği 28.04.2018 tarihinden itibaren süratle alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu zamana kadar 15 281 806 TL ödeme harcama gerçekleştirilerek Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde toplamda 20 005 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Bölgemizde 6603 Hektar Alanda Tarla İçi Drenaj İmalatı Yapıldı

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işleri yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüze devri gerçekleşen 2 adet tarla içi drenaj projesi bulunmaktadır. Projeler kapsamında; taban suyunun yükselmesi ile drenaj problemi meydana gelen sahalarda kapalı drenaj kanalları uygulanarak taban suyunun bitki kök bölgesinin altına çekilmesi, kapalı drenaj kanallarının bağlı olduğu ana drenaj kanalları temizlenmesi, tuzlu ve alkali sahalarda arazi ıslahının yapılması sağlanacaktır. Toplamda 652.5 hektar alanda tarla içi kapalı sistem drenaj imalatı yapılmıştır. Bu güne kadar 2 proje dâhilinde 6603,5 ha alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.  Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 16 000 hektar alanda tarla içi drenajının yapılarak arazilerin ıslah edilmesi hedeflenmektedir.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır.

Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacaktır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır