DSİ Haberler


Van, Bitlis Ve Muş’ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

12.06.2019

Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen tarım yapılabilecek alanları artırma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. Bu yöntemlerden birisi ve en önemlisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan alanların tarıma kazandırılmasıdır.

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup bu kapsamda Van, Bitlis ve Muş illerinde de çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Van’da Arazi Toplulaştırma İşlemleri Devam Etmektedir

Van’da devam eden çalışmalarla 95.635 hektar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Van Erciş Pay Sulaması AT ve TİGH Projesi yatırım programında olup 2019 yılında ihalesinin yapılması hedeflenmektedir.

Bitlis’te 6.522 Hektar Arazi Toplulaştırıldı

2018 yılına kadar Bitlis’te 81.363 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 6.522 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalar ile 74.841 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

Muş’ta Arazi Toplulaştırma İşlemleri Devam Etmektedir

2018 yılına kadar Muş’ta 119.168 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 1.298 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden arazi toplulaştırma çalışmalar ile 117.870 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. Muş Murat Nehri Islah AT ve TİGH Projesi yatırım programında olup 2019 yılında ihalesinin yapılması hedeflenmektedir.

Bölgemizdeki 7.820 Hektar Alanda Tapu Tescil İşlemleri Tamamlanmıştır

7139 Sayılı Kanunun Ek.9 Maddesine istinaden Bölgemize devri gerçekleştirilen 6 adet arazi toplulaştırma projesi bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüze devir işlemleri gerçekleştirildiği 28.04.2018 tarihinden itibaren süratle alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve bu zamana kadar 507 km köy içi yol, 84 adet foseptik inşaatı, 513 km atık su şebekesi ve 3068 rögar inşaatı imalatı yapılmıştır.

Devam eden çalışmalarla Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde toplamda 7.820 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. 296.166 hektar alanın 2022 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.