DSİ Haberler


Çevre ve Su Kalitesi Çalışmaları Semineri DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Başladı

16.04.2019

DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nca 15-19.04.2019 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ‘Çevre ve Su Kalitesi Çalışmaları Semineri’ DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek’in başkanlık ettiği seminere, DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu ile şube müdürleri ve ilgili mühendisler iştirak etti.

Seminerin açılış konuşması Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu tarafından gerçekleştirildi. DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu; inşaat aşamasında olan, inşaat yatırım programında yer alan, proje yapım süreci devam eden ve planlama kademesinde faaliyetleri süren projeler ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

Endüstriyel faaliyetlerin artmasının nüfusun yoğunlaşmasına yol açarak kentleşme oranını arttırdığını ve bunun da içme suyu havzalarında kirletici baskıları arttığını söyleyen Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu, ülkemizin artan su ve enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler geliştirilirken, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevresel değerlerin, ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunmasının da kurumsal öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu, faydalı bir seminer gerçekleştirilmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Emiroğlu’nun konuşmasının ardından Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek kürsüye davet edildi. Suyun plansız kullanımının tatlısu ekosistemleri üzerindeki olumsuz etkilerinden söz eden Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek su kaynaklarının iyi yönetimi ve sürdürülebilirliğinin yüzyılın en önemli konularından birisi olduğunu söyledi. DSİ Genel Müdürlüğü’nce yerine getirilen su kalitesi izleme ve çevresel etki çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek, seminerin başarılı geçmesi temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.