DSİ Haberler


Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajında Su Tutuldu

10.04.2019

DSİ Malatya iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “1071 GÖLET” projesi kapsamında Malatya ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajında Su Tutuldu

Bu kapsamda Malatya ilinde çalışmaları tamamlanan Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajının tamamlanarak su tutuldu. Depolanacak su ile 6 bin 220 dekar zirai arazi sulanması sağlanacaktır.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden yüksekliği 43 metre ve 4,95 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olan Malatya Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajının tamamlanması ile birlikte ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 660 200 TL katkı sağlanması hedefleniyor.