DSİ Haberler


DSİ’nin Şırnak Yatırımları Devam Ediyor

11.03.2019

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şırnak’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şırnak ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Son 16 yılda tamamlanan içmesuyu tesisleri ile Şırnak ilimizde 109.000 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 54,82 milyon m³ içmesuyu temin ettik. Bununla bilikte son 16 yılda Şırnak ilimizde 2 adet baraj tamamlanmış olup, toplamda 47 milyon m³ biriktirme hacmine ulaşılmıştır.

Silopi Barajının temelden yüksekliği 89 metredir. 28,91 milyon m³  su biriktirme hacmine sahip baraj, Silopi ilçesine yıllık 21,79 milyon m³ içme suyu sağlamıştır. Ayrıca enerji maksatlı olan Silopi Barajı ile yıllık 17,74 kWh enerji üretilmektedir.


Şırnak Barajının ise temelden yüksekliği 66,8 metredir. 18,42 milyon m³  su biriktirme hacmine sahip baraj, Ayrıca enerji maksatlı olan Şırnak Barajı ile yıllık 18,12 kWh enerji üretilmektedir. 

Şırnak ilinde 6 adet barajın inşaatı devam ediyor.

Bu barajlar;

Ballı Barajı: Barajın temelden yüksekliği 50,5 metredir.  Baraj, 7,09 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır. %95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin Maliyeti: 119.885.000 TL.
Cizre Barajı: Barajın temelden yüksekliği 57,4 metredir. 381,75 milyon m³  su biriktirme hacmine sahip baraj, Ayrıca enerji maksatlı olan Cizre Barajı ile yıllık 1.108,83 kWh enerji üretilecektir.  

Çetintepe Barajı: Barajın temelden yüksekliği 34,5 metredir.  Baraj, 1,82 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır.

Kavşaktepe Barajı: Barajın temelden yüksekliği 76,13 metredir. 19,05 milyon m³  su biriktirme hacmine sahip baraj, Ayrıca enerji maksatlı olan Kavşaktepe Barajı ile yıllık 6,53 kWh enerji üretilecektir. 

Musatepe Barajı: Barajın temelden yüksekliği 66 metredir.  Baraj, 12,29 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olacaktır.

Uludere Barajı: Barajın temelden yüksekliği 77,28 metredir. 20,10 milyon m³  su biriktirme hacmine sahip baraj, Ayrıca enerji maksatlı olan Uludere Barajı İkmali ile yıllık 9,17 kWh enerji üretilecektir. 

Aynı zamanda 2003 yılından bugüne kadar Şırnak ilinde 26 dere ıslah edildi. Tamamlanan dere ıslahları ile Şırnak şehir merkezi, 25 adet yerleşim yeri ve tarım arazilerinin taşkın riski azaltılmış olup 8 adet derede ıslah çalışmaları devam etmektedir.