DSİ Haberler


Konya Su Çalıştayı Düzenlendi

30.01.2019

Konya Kapalı Havzasındaki su kullanımına ilişkin entegre bir su yönetimi yaklaşımı geliştirilmesi, havzadaki toplam sulanacak saha ve su ihtiyacının karşılanmasına yönelik havzalar arası su aktarma vb. alternatiflerin değerlendirilmesi, teşvik politikalarının suya göre tarım prensibi çerçevesinde belirlenmesi konularının ele alınması maksadıyla 30.01.2019 tarihinde, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Eğitim Tesislerinde, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen “Konya Su Çalıştayı”, DSİ 4. Bölge Müdürü  Birol Çınar ve DSİ Genel Müdür Yardımcısı  Murat Dağdeviren’in açılış konuşması ile başlamıştır.

Çalıştaya su ve tarım konusunda hizmet veren merkez teşkilatları, bunlara bağlı il ve bölge teşkilatları, üniversiteler, bölge idareleri, yerel yönetimler, bölgede hizmet veren sulama birlikleri, sulama kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları, elektrik dağıtım şirketinin temsilcileri davet edilmiştir.
4 oturum halinde gerçekleştirilen Çalıştay’da; Konya İlinin Toprak ve Su Kaynakları Durumu,  Konya Kapalı Havzası Sektörel Su Tahsis Planı, Konya Kapalı Havzası Nehir Havza Yönetim Planı, Konya Kapalı Havzası Kuraklık Yönetim Planı, İşletmedeki Tesisler ve Su Kullanımları, Toplam Sulanacak Saha ve Su İhtiyacı, İhtiyacın Karşılanma Durumu ve Karşılanmasına Yönelik Alternatifler (Havzalar Arası Su Aktarımı), Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, Konya Kapalı Havzasında YAS Çekimleri ve Sonuçları, Suya Göre Tarım ve Desteklemeler, Konya Kapalı Havzasında Sulama Hibe Destekleri konularında sunumlar gerçekleştirilmiş, katılımcı anlayışla gerçekleştirilen Çalıştayda oturum sonundaki soru-cevap bölümünde konular detaylı olarak değerlendirilmiştir.