DSİ Haberler


Susurluk Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Yapıldı

07.01.2019

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından revize edilerek 20.05.2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" gereğince Susurluk Havzası Yönetim Heyeti 2018 yılı ikinci toplantısı Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör’ün başkanlığında, Bursa Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya; Kütahya Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimençe, DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Buski Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, DSİ 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Albostan, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Kütahya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Sadullah Özel, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Karaer, Bursa Balıkesir ve Kütahya illerinin kamu kurum/kuruluşlarının, sulama birliklerinin, organize sanayi bölge müdürlüklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Su Kalitesi İzleme Başmühendisi Elif Nazlı Sıkık tarafından “Susurluk Havzası Koruma Eylem Planı Faaliyetleri”, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Daire Başkanı Taner Kimençe tarafından ‘‘Susurluk Nehir Havza Yönetim Planı” ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanı Işıl Sakın tarafından “Susurluk Havzası Taşkın Yönetim Planı ve Takibi” konularında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlar sonrası katılımcıların soru, görüş ve önerileri paylaşıldı.