DSİ Haberler


Ardahan İl Merkezinden Geçen Kura Nehrinin Taşkınları Kontrol Altına Alındı

28.12.2018

DSİ, Ardahan ilinde yaptığı yatırımlarla derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ardahan il merkezini Kura Nehrinin taşkınlarına karşı daha güvenli hale getiren yaklaşık 8 milyon 250 bin lira maliyetli Ardahan il Merkezi Kura Nehri Taşkın Koruma İnşaatı tamamlandı. Bu proje kapsamında; Kura Nehrinin sağ ve sol sahilinde toplam 1856 metre betonarme duvar, tarihi köprü ile uyumlu olması amacıyla 380 metre kâgir duvar, 36 metre istifli taş tahkimat olmak üzere toplam 2.273 metre ıslah duvarı ve Alabalık Deresinin Kura Nehrine bağlandığı noktada 1 adet 9 metre genişliğinde ve 13 metre uzunluğunda araç ve yaya geçidi yapıldı.

Bu proje sayesinde Ardahan İl Merkezinden geçen Kura Nehrinde meydana gelen taşkının önemli bir kısmı, bu taşkın koruma inşaatının baş kısımlarında yer alan Halilefendi Çayırlarında ötelemeye tabi tutulduktan sonra ıslah çalışması tamamlanan bu taşkın koruma projesi ile şehir merkezinde can ve mal kaybına sebebiyet verilmeden akışına imkân sağlanmaktadır.

Kura Nehri Taşkın Koruma Tesisi ile Ardahan il merkezimizde taşkın riskini önleyeceği gibi, ıslah güzergâhı çevresinde meydana getirdiği müspet çevresel etki nedeniyle vatandaşlarımızın da yoğun memnuniyetine mazhar olmuş bir projedir.