DSİ Haberler


Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Boru Test Ve Kabul İşlemleri Gerçekleştirildi

23.11.2018

İmalat işlemleri devam etmekte olan Kilis Yukarı Afrin Barajı İçmesuyu İsale Hattı işi sözleşmesi 14.09.2018 tarihinde İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca yapılmıştır. İş kapsamında 1 adet terfi merkezi, 1 adet 10.000 m³ kapasiteli depo, 42,21 km isale hattı ve sanat yapıları imalatları ve isale hatları güzergâhı boyunca yaklaşık 17.042,07 m servis yolu yapılacaktır. İsale Hattının 37,41 km si Ø842 mm çapında Düktil Boru ve 4,80 km si de Ø945 mm çapında Düktil borudur. İsale Hattı üzerinde 51 adet vantuz, 61 adet tahliye, 2 adet debimetre, 8 adet hat vanası,1 adet hat sonu vana odası, 1 adet branşman bulunmaktadır.

14.09.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı işi kapsamında 21.11.2018 tarihinde 20. Bölge Müdürümüz Sadullah Seven başkanlığında, Yardımcısı Osman Çiçekdağ, İçme Suları Şube Müdürü Fatih Akar, Strateji Geliştirme Şube Md. Saadettin Paksoy ile 202. Gaziantep Şube Md. Şefik Öztürk’ten oluşan teknik heyet; fabrikada düktil boru testi ve kabul işlemlerini gerçekleştirdiler. 900mm lik düktil borunun 870m sinin imalatı tamamlanmış olup Kilis ilimize nakil işlemine başlanacaktır.

İş kapsamında yapılacak olan Terfi Merkezinde 4+1 adet yatay milli santrifüj pompa bulunacaktır. Pompaların debisi 150,75 l/s olup maksimum basma yüksekliği 136 m dir. 18,9 Milyon m3/yıl kapasite ile Kilis İlimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının tamamını karşılayacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte Kilis halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracaktır.