DSİ Haberler


2018/2 Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

23.11.2018

2018/2 Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı; Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında, Mersin Valiliği toplantı salonunda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sekretaryası yükleminde, Karaman Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Recep Karagözler ve Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyeti üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü tarafından sekretarya sunumu eşliğinde Doğu Akdeniz Havzası Koruma Eylem Planı Takip Tablolarına veri girişlerinin irdelenmesi ve Doğu Akdeniz Havzasında yer alan Mersin, Konya, Karaman ve Antalya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantıları neticesinde, Doğu Akdeniz Havzası Yönetim Heyetine gönderilen raporlar değerlendirildi.

Gündem gereği Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Uzman Esra Yaycılı tarafından “Türkiye’ deki İçme Suyu Kaynaklarının ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi”kapsamında Doğu Akdeniz Havzasındaki Arıtma Tesisi İncelemeleri, Su Kalite Değerlendirmeleri, Arıtma Tesislerinin Revizyon İhtiyaçlarının Tespiti, İçme Suyu Sektörünün Kurumsal ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi ve öneriler sunulması gibi konularda bilgiler verildi. Ayrıca Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden Dr. Hakan Doğan Mersin İklimi ve Alt Bölgeleri konusunda yapılan çalışma hakkında bilgiler vererek belirlenen mikroklima bölgelerin birçok çalışma için faydalı bir kaynak olacağı konusunda değerlendirmeler yaptı. Heyet Başkanı ve üyelerin öneri ve görüşleri ile birlikte gerekli kararlar alınarak toplantıya son verildi.