DSİ Haberler


Proje Semineri DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nde Başladı

07.11.2018

DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca 06-09.11.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Proje Semineri’ DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Orhantepe AR-GE ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın’ın başkanlık ettiği seminere; Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Alp, DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar, daire başkan yardımcıları, şube müdürleri ve ilgili teknik personel iştirak etti.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın seminerde yaptığı konuşmada; daha önceki yıllarda konuyla ilgili yapılan seminerler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yalçın, bu yılki seminerin içerik olarak daha verimli olmasının hedeflendiğini söyledi. 


2017 yılının kurak geçtiğini ve 2018’de de beklenen yağışların alınamadığını söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, DSİ’nin barajlar, isale hatları ve arıtma tesisleri inşa etme görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. İçme suyu ve atık su kullanımlarında suyun önemini belirtirken aynı şekilde zirai amaçlı sulamada da gerekli tasarruf ve tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, seminerde işlenecek konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Seminere katkı ve katılım sağlayan tüm paydaşlara ve ev sahipliği yapan DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür eden Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, seminerin faydalı olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Alp ise Proje Semineri’nin sulama ve drenaj, ıslah, taşkın ve tesisler konusunda uluslararası düzeyde gelişen teknolojik yeniliklerin takibi ve uygulamaların yapılmasını, kurum tecrübelerinin paylaşılmasını ve kullanılan yöntem ve kriterlerin değiştirilmesini sağlayacağını söyledi. Daire Başkanı Mehmet Alp, DSİ’nin hidroelektrik santraller, barajlar ve içme suyunda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.   Önümüzdeki dönemde sulama ve taşkın korumanın bütçede asıl kalemleri oluşturacağını belirten Daire Başkanı Mehmet Alp; tarımın çok önemli olduğu ülkemizde DSİ’nin Tarım Bakanlığı’yla tek çatı altında birleştiği bir dönemde sulama alanında yapılacak tesislerin artacağının aşikâr olduğunu sözlerine ekledi.  Seminerin düzenlenmesine katkı sağlayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın başta olmak üzere DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın’a ve seminere ev sahipliği yapan DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar’a teşekkür eden Daire Başkanı Mehmet Alp;  kurum personelinin ve özel sektör firma mensuplarının bir araya gelerek su yapıları ve projelendirmesi ile ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları seminerin faydalı olması ve bundan sonraki mühendislik çalışmalarına katkı sağlaması temennisinde bulundu.Seminerin açılış konuşması ise DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar tarafından gerçekleştirildi. Melen Barajı başta olmak üzere DSİ 14. Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Bölge Müdürü Sedat Özpınar; ihale aşamasındaki Osmangazi ve Sungurlu Barajları ile ön inceleme ve planlama kademesindeki Karamandere, Hamzalı ve Pirinççi Barajları ile ilgili çalışıldığını da belirtti.

Sulama yönetiminde karşılaşılan sorunların giderilmesi için yapılması gereken faaliyetleri sıralayan Bölge Müdürü Sedat Özpınar; sulama projelerinde maksadın; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak ve kırsal göçü önlemek olduğunu ve bu amaçlara ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabileceğini ifade etti. Sulamanın ilgili kanunlara göre DSİ’nin uhdesinde bulunduğu ve yine ilgili tüzüğün yürürlüğe girmesiyle DSİ Genel Müdürlüğü’nün kendi sulama alanlarında arazi toplulaştırma yapmasının yolunun açıldığını belirten Bölge Müdürü Sedat Özpınar,  bu çerçevede yapılan çalışmaların Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın teknik destek ve koordinasyonu ile devam ettiğini sözlerine ekledi. Bölge Müdürü Sedat Özpınar konuşmasının sonunda faydalı bir seminer geçirilmesi temennisiyle katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bölge Müdürü Sedat Özpınar’ın konuşmasının ardından DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Tanıtım Filmi izlendi.