DSİ Haberler


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nde İki İmza

11.09.2018

Denizli İli Beyağaç Grubu Tersip Bentleri Yapım İşinin Sözleşmesi İmzalandı

DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkilileri arasında “Denizli ili Beyağaç Grubu Tersip Bentleri” yapım işinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli 2.182.000 TL olup, iş kapmasında 8 adet Tersip Bendi yapılacak. Sözleşmeye göre işin süresi 350 takvim günüdür.

Denizli İli Pamukkale Grubu Tersip Bentleri Yapım İşinin Sözleşmesi İmzalandı

DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğü ile firma yetkilileri arasında “Denizli ili Pamukkale Grubu Tersip Bentleri” yapım işinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme bedeli 3.053.053,15 TL olup, iş kapmasında 8 adet Tersip Bendi yapılacak. Sözleşmeye göre işin süresi 450 takvim günüdür.