DSİ Haberler


Atıksu Arıtma Tesisleri Birer Birer Hizmete Alınıyor

22.01.2018
Arıtılan sular, sulama ve sanayi gibi sektörlerde kullanılıyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü inşa ettiği atıksu arıtma tesislerini birer birer hizmete alıyor. Hizmete alınan bu tesisler ile arıtılan sular ise sulama ve sanayi gibi sektörlerde tekrar kullanılıyor.

Bir taraftan hiçbir işleme tabi tutulmadan tabiata salınması durumunda çevresel felaketlere sebep olabilen atıksu, aynı zamanda günümüzün ve geleceğin en büyük meselelerinden biri olarak görülen su kıtlığı probleminin çözümü için müthiş bir alternatif kaynak olma özelliği taşıyor.

Arıtılan Sular Birçok Kullanım Alanına Sahip

Atıksular iyi yönetildiği zaman büyük fırsatlar sunuyor. Atıksuları görmezden gelirsek çevresel, sıhhi, iktisadi ve toplumsal krizlerin kaynağı haline gelebilir. Fakat atıksu arıtıldıktan sonra aralarında içme suyunun da yer aldığı birçok kullanım alanına sahip bulunuyor. Bu kullanım alanları zirai sulama, sanayi, yeraltı suyunun takviye edilmesi, mesire alanlarının oluşturulması ve beslenmesi ile tuvaletlerde kullanım olarak sıralanabilir.

Aslında Atıksu Arıtma Tesislerini Belediyelerin İnşa Etmesi Gerekiyor

DSİ Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde atıksu arıtımı ve arıtılan suyun yeniden kullanımına yönelik faaliyetleri giderek artırıyoruz. Bu maksatla ilk aşamada çalışmalarımızı Ergene Havzasında yoğunlaştırdık. Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşması için Ergene Eylem Planı kapsamında bölgede 12 adet atıksu arıtma tesisini hizmete aldık. Ayrıca Edirne Uzunköprü, Kırklareli Merkez ve Tekirdağ Çorlu olmak üzere 3 kolektör de tamamlanarak işletmeye alındı.

Ergene Havzası dışında da atıksu faaliyetlerine hız verdik. Trabzon Atasu Barajı Atıksu Tesisleri ve Çankırı Güldürcek Barajı Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisini tamamlayarak işletmeye aldık. Ayrıca önceliği olan bölgelerde 5 adet atıksu arıtma tesisinin projesini tamamladık, 6 adetinin ise projeleri sürüyor.

Tesislerde En Yeni Teknolojiler Kullanılıyor

DSİ’nin 2012 yılında başlattığı atıksu arıtma tesisi atılımı ile bu tesislerde en yeni teknolojiler kullanılıyor. Bu atılım ile hem toplum ve çevre sağlığı, hem de su temini açısından büyük kazanımlar sağlıyoruz. Ayrıca bu yatırımlar ile yörenin gelişmesi, insanların arıtılan suyu ve çıkan çamuru tarımsal alanlarda güvenle ve ekonomik bir şekilde kullanması sağlanıyor.