DSİ Haberler


Kahramanmaraş İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

01.11.2017

20 Mayıs 2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uygulaması kapsamında koordinatörlüğünü Kahramanmaraş Valiliği, sekretaryasını 20. Bölge (Kahramanmaraş) Müdürlüğünün yaptığı, Kahramanmaraş İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 3. Toplantısı 18 Ekim 2017 Çarşamba Günü, saat 14.00’da Kahramanmaraş Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Faruk Eraslan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 20. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Mehmet Durmuş Keçik, İşletme ve Bakım Şube Müdürü Adnan Eken, DSİ 201. Şube Müdürü Selim Ersoy ve Kahramanmaraş İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

DSİ 20.Bölge Müdürlüğü, 201. Şube Müdürü Eyüp Selim Ersoy, Ceyhan Havzasının Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki sorunlarını ve yapılan faaliyetleri içeren birer sunum gerçekleştirdi.