DSİ Haberler


Sivas İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017/3 Sayılı Toplantısı Yapıldı

26.10.2017

2017/3 sayılı İSYKK toplantısı 25 Ekim 2017 tarihinde Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan Başkanlığında yapıldı. Toplantı kapsamında; DSİ 19.(Sivas)  Bölge Müdürlüğü 2017 yılı taşkın kontrolü çalışmaları ve taşkın izi işaretleme ile ilgili DSİ 19. Bölge Müdürlüğü İşletme Bakım Şube Müdürü Ramazan Demir tarafından sunum yapılmıştır.

2017/1 Şubat ayı toplantısında alınan karar gereği Gemin Deresi tünel inşaatından kaynaklanan atıksuların ve hafriyat atıklarının dere üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmak üzere oluşturulan komisyonun çalışmaları ile ilgili Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Ve Denetimi Şube Müdürü İbrahim Kaya tarafından sunum yapıldı.

Kurul üyelerinin görüş, önerileri ve değerlendirmelerinin ardından İSYKK Başkanı adına Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan tarafından toplantı sonlandırıldı.