DSİ Haberler


Yarım Asırdır Hasretle Beklenen Adana İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatı’nda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor…

25.10.2017
Proje ile 176 bin 383 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bölge halkı tarafından yarım asırdır hasretle beklenen Adana İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatı’nda çalışmalarına hızla devam ediyor. Projenin tamamlanması ile 176 bin 383 dekar zirai arazi cazibe sistemi ile sulanacak. 

Bölgedeki Münbit Topraklar Suya Kavuşacak

Adana’nın ve Çukurova’nın en büyük sulamalarından biri olan İmamoğlu Sulaması kapsamında yer alan İmamoğlu 2. Kısım İnşaatının tamamlanmasıyla başta İmamoğlu İlçesi olmak üzere Ceyhan ve Sarıçam İlçelerindeki verimli tarım arazileri cazibe ile sulanarak yöre tarımına ve ekonomisine büyük katkı sağlanacak.

Yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlanan İmamoğlu Sulaması 2. Kısım İnşaatı ile 176.383 dekar zirai arazi cazibeli olarak sulanacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında arazi toplulaştırması da yapılacak.

 

Bu Yıl İçinde 93 Bin 580 Dekar Alanın Sulama Şebekesi Tamamlanacak

İmamoğlu Sulaması 2. Kısım Projesi ile ilk etapta 2017 yılı içerisinde 93 bin 520 dekar zirai arazinin sulamaya açılması hedefleniyor. Bu kapsamda 521 bin 613 metre sulama ve tahliye borusu döşenecek. Ayrıca sulama şebekesi dışında drenaj kanalları, işletme bakım ve toplulaştırma yolları yapılacak.

21 Köy Arazisinin Toplulaştırma İşi Yapılacak

Proje kapsamında 410 bin dekar araziye sahip 21 köyün toplulaştırma işleri tamamlanacak. Böylece çok parçalı yapının ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından oluşan arazi kayıplarının önüne geçilecek.

Ülke Ekonomisine 45 Milyon 154 Bin Lira Katkı

İmamoğlu Sulaması 2. Kısım Projesi ile kuru tarım yapılan zengin tarımsal potansiyele haiz İmamoğlu ve Ceyhan Ovaları sulu tarıma açılacak.  Böylece sosyo-ekonomik yapısı tarıma dayalı olan yöre halkı tarımsal gelir ve sosyo-ekonomik refah artışına kavuşacak. Ekim 2019’da hizmete alınması hedeflenen proje ile ülke ekonomisine 45 milyon 154 bin lira katkı sağlanacak.