DSİ Haberler


Meriç Ergene Havzası İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 Toplantıları Tamamlandı

25.10.2017

“Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülen İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının 2017 yılı 3.Toplantıları; Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu Başkanlığında, 17.10.2017 tarihinde saat 10:00-12:00 arasında DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğünde, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında saat 14:00-15:30 arasında Kırklareli DSİ 112. Şube Müdürlüğünde, Tekirdağ Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Hanlıoğlu Başkanlığında 20.10.2017 tarihinde saat 14:30-15:00 arasında Tekirdağ DSİ 113. Şube Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

 

Edirne İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısında; Edirne İli kapsamında yürütülen atık yönetimi uygulamaları, tüm belediye yetkilileri ve katı atık birlikleri ile birlikte değerlendirildi.

Kırklareli İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısında; “Trakya Bölgesi Yerüstü ve Yeraltı Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliği ve Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsünün 2016-2017 yılları içerisinde yaptığı çalışmalar ve bulgular kurul üyeleri ile paylaşıldı.

Ayrıca Kırklareli OSB’ nin sektörel yapısı ve atıksuları ile atıklarının yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

Tekirdağ İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısında ise Çokal Barajı Havzasında kirlilik oluşturan unsurlar ve yapılan çalışmalar hakkında Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı.