DSİ Haberler


Şanlıurfa Cavsak Dersi 3. Kısım İnşaatı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

25.10.2017
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhtemel taşkın zararlarının önüne geçmek maksadıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhtemel taşkın zararlarının önüne geçmek maksadıyla faaliyetlerine devam ediyor. İnşa ettiği tesislerle ülkemizde yaşanan muhtemel taşkınlarla mücadele eden DSİ can ve mal kayıplarının yaşanmasının önlenmesi adına çalışmalarını yürütüyor.

Şanlıurfa ilinde taşkın koruma faaliyetleri kapsamında yürütülen “Şanlıurfa Cavsak Deresi 3.Kısım İnşaatı” ile Şanlıurfa İl merkezi ile 20. Mekanize Zırhlı Tugay bölgesinin ve yerleşim yerlerinden geçen Cavsak Deresinin taşkınlarından korunmasına yönelik olarak gerekli önlemler alınıyor. 3. Kısım projesi olarak planlanan proje kapsamında; ana kolda, yaklaşık 4 bin 888 metre,  yan kolda ise 2 bin 252,95 metrelik güzergâhta taş duvarlı koruma kanalı yapısı yapılıyor.

Taş duvarlı kanalda duvar yüksekliği 3 metre olup 1 metre yüksekliğinde korkuluk imalatı devam ediyor. 4 Milyon 772 bin TL yatırım maliyetli projede Ekim ayı itibari ile %65 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.