DSİ Haberler


İç Denetim Programı Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

16.10.2017

DSİ 4.(Konya) Bölge Müdürlüğü İç Denetim Programı Açılış Toplantısı, 16 Ekim Pazartesi günü Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanı Bakır Gökalp’in açılış konuşmasını yaptığı 2017 yılı Denetim Programı toplantısına, Bölge Müdürü Birol Çınar, Bölge Müdür Yardımcıları O. Nuri Akyalçın, M. Muhittin Özyalvaç ve H. Koray Bilgi, İç Denetçiler Osman Horzum ve M. Bahattin Avcuoğlu ile ilgili Şube Müdürleri katıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığınca hazırlanıp, Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2017 yılı Denetim Programına KOP Performans Denetimi de alınmıştır. Denetim kapsamında 2014-2017 yılları arasında, KOP kapsamında yürütülen işler yer almaktadır.

Bölge Müdürlüğünde 2 hafta sürecek olan Konya Ovası Projesinin Performans Denetiminin amacı, 2019 yılı sonuna kadar projenin tamamlanıp tamamlanmayacağının değerlendirilmesidir. Bu kapsamda organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla işlemler analiz edilerek gelişime açık yönler tespit edilecektir.