DSİ Haberler


Çevre Faaliyetleri Semineri Adana’da Başladı

11.10.2017

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Çevre Faaliyetleri Semineri”  DSİ 6. Bölge (Adana) Müdürlüğü Seyhan Sami Kayahan Eğitim Tesislerinde başladı.

Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek’in Başkanlık ettiği seminere, DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın ve Etüt Planlama ve Tahsisler Şube Müdürleri ile ilgili şubenin çevre başmühendisliğinde çalışan mühendisler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminer 6. Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım videosunun izlenmesi ile devam etti. Seminerin açılış konuşmaları ise Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek ve 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın tarafından yapıldı.

Bölge Müdürü Mevlüt Aydın konuşmasında özellikle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporlarına dikkat çekti. Aydın; “Tatbik edilen ile planlananın birbiri ile uyuşması gerekmektedir. Projelerin planlama safhalarında sizlerin kaleminden çıkan ÇED Raporları hepimiz için çok değerli. Ülkemizin geleceği için daha temiz bir çevre, daha temiz bir çevrenin sağlanması için ise bizlerin daha dikkatli çalışması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Özbek ise konuşmasında; “Su kaynaklarının entegre yaklaşım çerçevesinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yönetimi gereklilik kazanmıştır. DSİ’de bu yeni anlayış içerisinde, su ve toprak kaynaklarının korunması, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, tarihi ve kültürel varlıkları ihtiva eden alanlar gibi su ile ilgili önem arz eden alanların korunması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması konularına, büyük önem atfetmektedir. Günümüzde çevrenin korunması küresel anlamda gündemin ön sıralarında yer almaktadır” İfadelerini kullandı.

Çevrenin korunması ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma sağlanabilmesi için projelerin planlama aşamasının da bu gözle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özbek; “Bu doğrultuda planlama çalışmalarının önemli girdilerinden birini Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları teşkil etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi,  gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerde, planlanan alan ve yakın çevresi üzerindeki olumlu ve olumsuz olabileceği öngörülen tüm etkilerinin belirlenmesi, bölgenin mevcut çevresel durumu da dikkate alınarak yapılacak olan mühendislik çalışmaları doğrultusunda teori ve uygulamanın karşılaştırmasının yapılarak, uygunluğunun ve alternatiflerinin belirlendiği bir süreçtir” dedi.

Üç gün sürecek olan seminerde; Planlamada ÇED Süreci, İçme Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Jeotermal Enerji Santrallerinin Çevresel Etkileri, Barajlarda Kirlilik Sorunları vakaları, Maden Ocaklarının Su Kaynaklarına Etkisi gibi birçok ana başlıkta sunumlar yapılacak.