DSİ Haberler


Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi Sözleşmesi İmzalandı

17.03.2017

DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi” sözleşmesi Daire Başkanı Dr.Bülent Selek ve Yüklenici firma yetkilisi tarafından 17.03.2017 tarihinde imzalandı.

Yeşilırmak Havzası’nda “Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanan Havza İzleme Programı çerçevesinde nehir, göl, kıyı ve geçiş su kütleleri üzerinde bulunan 72 adet gözetimsel ve 65 adet korunan alan izleme noktalarından numune alınması, DSİ Laboratuvarlarında gerçekleştirilemeyen parametrelerin analizlerinin yapılması ve ilgili mevzuata göre değerlendirilerek raporlanması sağlanacaktır.