DSİ Haberler


Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Yapımı

16.08.2016
Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Yapımı İşinin sözleşmesi imzalandı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Başkanlığında DSİ Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı salonunda yapılan imza merasimine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bozdemir, DSİ Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek, Turkay Özgür, Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri Dairesi Başkanı, Tuncer Dinçergök, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanı Kemal Karakuş, Yüklenici Firma Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Peker ve DSİ ve Firmadan ilgililer katıldılar.

İmza merasiminde açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Murat Acu;

‘’Hasankeyf geçmişten geleceğe aktarılacak bir kültür ve tarih mirasıdır.

Bu bakımdan bizler bu tarihi dokuyu korumak için yapılan çalışmalarda çok hassas davranıyoruz. Yapılan proje tarihi, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok büyük önem arz etmektedir.

Proje tamamlandığında bölgede ki turizmin gelişmesine de çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Bugün sözleşmesini imzaladığımız ‘’Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Yapımı İşinin’’ yüklenici firmaya hayırlı olmasını diliyor çalışmalarda DSİ ve firma elemanlarına başarılar diliyorum’ ’dedi.

Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Güçlendirilmesi Yapım İşi

Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olan ve başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Bölgenin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı, 1 200 MW kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4.12 milyar kWh enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkemizin en büyük 4. barajı ve dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2. Büyük barajı olacaktır.

Ayrıca, Ilısu Barajı Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde dolgu hacmi bakımından Dünyada 1. sırada yer almaktadır. Ilısu Projesi yılda 400 milyon Dolar ekonomimize katkı sağlayacaktır.

Ilısu Barajı ve HES Projesi yalnızca enerji projesi olmayıp, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak bir yapısal dönüşüm projesidir.

Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Güçlendirilmesi Yapım İşi kapsamında Yukarı Şehre temel teşkil eden kayalık bölge jeoteknik olarak güçlendirilecek ve üzerinde konumlanmış olan kültürel varlıkların gelecek nesillere güvenle aktarılması sağlanacaktır. Bu bağlamda bölgenin özel mimari unsurları dikkate alınarak tasarlanan antik bir liman örneği inşa edilerek Yukarı Şehir ile Hasankeyf İlçesi Yeni Yerleşim arasında baraj gölü ile sağlanacak ulaşıma ve bu sayede antik kentteki turizm faaliyetlerinin gelişmesine hizmet edecektir.

 Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Güçlendirilmesi Yapım İşi;

  • Tehlike arz eden 24 adet kayanın düşürülmesi,
  • Küçük Saray’da yapısal ankraj uygulamaları, beton duvar imalatları,
  • Saha - Dere - Dicle ve Şaab Vadilerini kapsayan yaklaşık 4.75 milyon m3 dolgu inşaatı,
  • Dahlika Deresi Islahı ve Antik Limanı

yapımını kapsamaktadır.

Sonuç olarak, Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yürütülen Kültürel Mirasımızın korunmasına dair yapılan çalışmalarla da tarihi eserler gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak ve Hasankeyf Antik Kenti turizm bakımından dünyada bir cazibe merkezi haline gelecektir.

Amaç: ‘Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi’ yapım işi kapsamında yapılacak inşaat işlerini kapsar. İşin kapsamında yapılacaklar sırasıyla özetlenmiştir.