DSİ Haberler


Havran Barajı Habitat Oluşturma Mağarası…

23.10.2014

Havran barajı, 3 330 hektar alanın sulanması ve taşkın kontrolü amacıyla 1963 yılında planlanmış, inşaatına 1995 yılında başlanmış ve 2007 yılında inşaatı tamamlanarak su tutma aşamasına gelinmişti. Barajın inşaatı sırasında, Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından gönderilen bir yazı ile gerekli önlemler alınmadan Havran barajında su tutulması halinde, Natura 2000 adayı olabilecek bir mağaranın sular altında kalacağı,   içerisinde 8 ayrı türden 15-20 bin yarasanın telef olacağı bildirilmişti.

Doğal mağarada yaşayan bu canlılar, özellikle beslenmeleri zeytin sineği olduğundan, yörede   zeytin sineği ile ekolojik mücadelede önemli bir yer tutmaktadırlar.

Dünyada barajların inşası nedeniyle oluşan ekolojik problemlere çözüm olmak üzere yapay mağaraların oluşturduğu örnekler göz önüne alınarak Havran civarında bilimsel incelemeler sonucunda, daha yüksek kotlarda, orijinaline benzer yapay bir mağara, 2008 yılında oluşturulan bilimsel komite gözetiminde, Bölge Müdürlüğümüzce inşa edilmiştir.

 

Yarasaların doğal mağarayı tamamen terk ettikleri ve yapay mağaraya geçmeye başladıklarının tespitinden sonra; barajda Kasım 2009 günü su tutma işlemi gerçekleştirilmişti.

 

Bundan sonraki süreçte Dünyada büyüklük itibariyle ilk olan bu projeyle yarasaların sağlıklı kışlamaları ve üremeleriyle ilgili mağarada ve civar diğer mağaralarda yapılması gereken işlemler uzmanlara danışarak izlenmiş ve Bölge Müdürlüğümüzce yapılması gerekenler titizlikle yerine getirilmiştir.

 

Bilindiği üzere Ülkemiz 1984 yılında Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) taraf olmuştur. Sözleşme gereği Ülkemiz doğal yaşama ortamlarının muhafazasının, yabani flora ve faunanın koruma ve muhafazasında hayati önemi olduğunun bilinciyle, bu alanların gelecek nesillere aktarılmasından sorumludur. Bu bilinçle Kuruluşumuz tarafından yürütülen bu çalışma Ülkemiz açısından dünyada ilk olabilecek bir çalışma olma niteliğindedir.

 

Komitenin 2009 yılından bu yana yaptığı izlemeler ile yeni mağarada yaşayan yarasa popülasyonun, gün geçtikçe sayısının arttığı tespit etmiştir. Öncelikle bu durumdan yöre halkı memnuniyetlerini ifade ederek, Edremit Körfezindeki zeytin ağaçlarını, zeytin sineğinden koruduğunu dile getirmişlerdir.  Yeni mağarada yaşayan yarasaların faydası, yerel basında da bu günlerde konu olmuştur.