DSİ Haberler


Suruç Tüneli’nde Sona Doğru...

08.01.2014
Dünya’nın en uzun 5. Tüneli olan Suruç Tüneli’nde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Suruç Ovası Pompaj Sulaması işi muhtevasında inşa edilmekte olan Suruç Tüneli’nin su kaynağı Atatürk Baraj Gölü’dür. Tünelle 73 690 ha alana su sağlanacaktır. TBM metoduyla açılan 8 m kazı, 7 m iç çapında dünyanın en uzun 5. su iletim tüneli (17185 m uzunluğunda)’dir. Sözleşmeye göre bitim tarihi 12.02.2014’tür. 73 690 ha alanı kapsayan projenin bitirilmesi ile yılda 220 Milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 147 000 kişiye istihdam sağlayacaktır. 07.01.2014 tarihi itibari ile 16 773 m tünel imalatı yapılmıştır.

 

 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi

Suruç Ovası Pompaj Sulaması, proje sahası; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Fırat Havzasında, Atatürk Barajının güneyinde, Fırat Nehrinin doğusunda, Harran Ovasının batısında yer almaktadır. Kuzeyden Yaylak Sulaması ve Atatürk Barajı rezervuarı; batıdan Fırat Nehri, güneyden Suriye sınırı ve doğudan Harran Ovası ve Suruç Ovalarını birbirinden ayıran Cudi Dağları ile sınırlanmıştır.

 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında Suruç İlçe Merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 95 097 hektar alan sulanacaktır.

 

 

 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması su kaynağı Atatürk Baraj gölüdür. Baraj gölü minimum su seviyesi 526, maksimum su seviyesi 542 dir. Sulamanın toplam ihtiyacı olan 90,10 m³/sn debili su, P1 ana pompa istasyonu ile 60 m terfiyle 586 kotuna basılmaktadır. Toplam 49 269 m uzunluğundaki Suruç Ana İletim kanalına alınan su, kanal üzerinde yapılan P2 ve P3 ana pompalarının ihtiyacı olan suyu da karşılamaktadır.

 

Suruç Ana İletim Kanalı sonunda 70,0 m³/sn debili suyu Taşbasan Depolaması’na taşımaktadır. Taşbasan Depolaması, Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında projelendirilmiş olan Taşbasan Sol ve Sağ Ana kanallarına su regülasyonu sağlamak amacıyla düşünülmüştür.

 

Taşbasan Depolaması mansabında su Taşbasan Sağ Ana kanalına alınmaktadır. Taşbasan Sağ Ana kanalı km:0+665’den Taşbasan Sol Ana kanalı ayrılmaktadır. Taşbasan Sol Anakanalı üzerinden ayrılan pompa (TP4) ve yedekler vasıtasıyla 34 088 hektar alan, Taşbasan Sağ Ana Kanalı üzerinden ayrılan pompalar (TP1, TP2, TP3) ve yedekler vasıtasıyla 39 624 hektar alan olmak üzere Taşbasan Sol ve Sağ Ana kanalları vasıtasıyla toplam 73 690 hektar alan sulanacaktır. Taşbasan Sağ Ana Kanalı 24 603 m, Taşbasan Sol Ana Kanalı 46 305 m uzunluğundadır.

 

 

 

Taşbasan Sağ Ana Kanalı üzerinde TP3 pompası vasıtasıyla terfi ettirilen su, TP3 Ana kanalına alınmaktadır. TP3 Ana Kanalı üzerinden ayrılan pompalar (TP3-1, TP3-2) ve yedekler vasıtasıyla 13 015 hektar alan sulanmaktadır.

 

57 927 hektarı GAP Eylem Planında yer alan ve projeleri büyük oranda tamamlanan Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi çok sayıda üniteye ayrılarak inşaat işleri kademeli olarak ihale edilmiş ve inşaat çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu tesislerden Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 1. Kısım İnşaatı, Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı 3. Kısım İnşaatı ile Taşbasan Sağ Sahil Ana Kanal İnşaatı işleri tamamlanmıştır. Suruç Tüneli’nde ve Taşbasan Depolaması’nda çalışmalar hızla devam etmektedir. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana kanal İnşaatı işinin 11.12.2013 tarihinde açılışı yapılmıştır.

 

Sulama şebekesi işlerinde ise, Suruç Ovası Pompaj Sulaması TP1 Pompaj Sulaması Şebekesi İnşaatı’nda % 56, Taşbasan Sağ Sahil Sulaması Şebeke İnşaatı’nda % 84, Taşbasan Sol Sahil Sulaması 1. Kısım Şebeke İnşaatı’nda % 24, Taşbasan Sol Sahil Sulaması 2. Kısım İnşaatı’nda % 52 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

 

95 097 ha alanı kapsayan projenin bitirilmesi ile yöreye sosyal ve kültürel gelişmenin yanı sıra yılda 284 Milyon TL gelir artışı ve yaklaşık 190 000 kişiye istihdam sağlayacaktır.

 

GAP Eylem Planı kapsamında yer alan 57 927 ha’lık alan tamamlandığında ise yaklaşık 180 milyon TL net gelir artışı ve yaklaşık 116 000 kişiye istihdam sağlanacaktır.

 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamındaki projelerin bugün itibari ile toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar TL’dir.